Bournemouth Senior Cup

Bournemouth Senior Cup 2018/2019

First Round

BROCKENHURST v HYTHE & DIBDEN (11.09.18)

Second Round (September 11th 19.45 unless noted)

BASHLEY v NEW MILTON TOWN 
BOURNEMOUTH v Hamworthy Recreation 
BROCKENHURST/HYTHE & DIBDEN v Poole Town Res (18.09.18)
CHRISTCHURCH v Westover Bournemouth (18.09.18)
HAMWORTHY UNITED v Bournemouth Sports (18.09.18)
LYMINGTON TOWN v Parley Sports
RINGWOOD TOWN v AFC Burton (18.09.18)
VERWOOD TOWN v Sway

 

ARCHIVE

Season 2017/2018